Možnosti platby

Kupní cenu za dodávané zboží je možné, dle volby kupujícího, zaplatit:

 

Hotově

  • při převzetí zboží

 

Předem převodem na účet na základě zálohové faktury

Equa Bank - 191176577 / 5500

  • zálohovou fakturu vystaví prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího v objednávce*
  • zálohovou fakturu vystaví prodávající kupujícímu k úhradě vyžádané zálohy před objednáním zboží

*UPOZORNĚNÍ: neuhrazení zálohové faktury v době splatnosti je považováno za nedodržení podmínek kupní smlouvy a prodávající je oprávněn kupní smlouvu zrušit od počátku.

 

Na fakturu se splatností

Equa Bank - 191176577 / 5500